EP Čapajevova


Elokované pracovisko Čapajevova

  • výtvarný odbor
  • prípravné štúdium
  • počet tried – výtvarný odbor: 4

Vyučujúci: Mgr. Jozef Matejka