EP Jurkovičova


Elokované pracovisko Jurkovičova

  • výtvarný odbor
  • prípravné štúdium
  • počet tried – výtvarný odbor: 1

Vyučujúci: Mgr. Jozef Matejka