EP Rokycany


Elokované pracovisko Rokycany

  • výtvarný odbor
  • prípravné a základné štúdium
  • počet tried – výtvarný odbor: 4

Vyučujúci: Mgr. Daniela Olejárová, Mgr. Marek Muška