EP Važecká


Elokované pracovisko Važecká

  • výtvarný odbor
  • základné štúdium
  • počet tried – výtvarný odbor: 3

Vyučujúci: Mgr. Andrea Hocmanová, Mgr. Marek Muška