Základné identifikačné údaje


SZUŠ ELBA - základné identifikačné údajeSúkromná základná umelecká škola ELBA

Smetanova 2, 080 05 Prešov, Slovenská republika

Elokované pracoviská:

  • ZŠ Važecká 11, 080 05 Prešov
  • EDU 4U, s.r.o. Rokycany 46, 082 41
  • Obec Fintice, Grófske nádvorie 2101/1, 082 16
  • MŠ Čapajevova 17, 080 01 Prešov
  • MŠ Jurkovičova 17, 080 01 Prešov

Telefón/Fax: +421 51 7714 999
Mobil: 0915 914 843
E-mail: skola@skolaelba.sk
Web: http://www.elbaci.sk/zus
FB – SZUŠ ELBA

Forma hospodárenia: Samostatná nezisková organizácia s právnou subjektivitou

Pedagogická rada školy: Ing. Emil Blicha, Mgr. Andrea Hocmanová, PhDr. Zuzana Kubánková, PhD., Mgr. Daniela Olejárová, Mgr. Marek Muška, Mgr. Maroš Kontroš, Mgr. Jozef Matejka

Údaje o počte žiakov:

  • Prípravné štúdium: 117 žiakov, z toho 68 dievčat
  • Základné štúdium: 114 žiakov, z toho 87 dievčat

Informácie:

Zriaďovateľ: Ing. Emil BLICHA, Palárikova 26, 080 05 Prešov, email: blicha.emil@skolaelba.sk, tel.: 0905 425 871
Riaditeľka: PhDr. Zuzana Kubánková, PhD., email: kubankova.zuzana@skolaelba.sk
Zástupkyňa riaditeľky: Mgr. Andrea Hocmanová, email: hocmanova.andrea@skolaelba.sk