Novinky, oznamy…


Novinky & oznamy

Spravodajstvo – prinášame aktuálne informácie,
mapujeme najdôležitejšie udalosti školy…


Žali sme úspechÚspech na celoslovenskej súťaži

SZUŠ ELBA - úspech v celoslovenskej výtvarnej súťaži

 

Získali sme diplom za činorodý prístup a tvorbu žiakov

na celoslovenskej výtvarnej súťaži

 

Slovensko – krajina v srdci Európy.

Výstava prác žiakov SZUŠ – ELBAVýstava prác žiakov SZUŠ – ELBA

Výstava prác žiakov v ZOC MAX

 

Od 5. októbra 2017 majú návštevníci multifunkčného zábavno-obchodného centra MAX v Prešove možnosť pozrieť si ďalšiu našu výstavu prác žiakov SZUŠ – ELBA.

Výstava je nainštalovaná na druhom poschodí v priestoroch Detskej galérie.…

Výstava prác žiakov výtvarného odboruVýstava prác žiakov výtvarného odboru

Pestrá paleta prác

Dňa 25. mája sa v priestoroch Obecného domu v Janove uskutočnila výstava prác žiakov výtvarného odboru, ktorí navštevujú Súkromnú základnú umeleckú školu ELBA v elokovanom pracovisku Rokycany pod vedením Mgr. Mareka Mušku. Žiaci z Rokycian, Bzenova …