Smetanova


MŠ a ZŠ Smetanova

  • výtvarný a tanečný odbor
  • prípravné a základné štúdium
  • počet tried – výtvarný odbor: 11
  • počet tried – tanečný odbor: 13

Vyučujúci: PhDr. Zuzana Kubánková, PhD., Mgr. Andrea Hocmanová, Mgr. Daniela Olejárová, Mgr. Marek Muška, Mgr. Jozef Matejka, Mgr. Maroš Kontroš