Smetanova


MŠ a ZŠ Smetanova

  • výtvarný a tanečný odbor
  • prípravné a základné štúdium
  • počet tried – výtvarný odbor: 11
  • počet tried – tanečný odbor: 7

Vyučujúci: PhDr. Zuzana Kubánková, PhD. (toho času na materskej dovolenke), Mgr. Daniela Olejárová, Mgr. Marek Muška, Mgr. Jozef Matejka, Mgr. Maroš Kontroš, Janette Ružbarská, DiS. art.