Naše úspechy


Žali sme úspech na celoslovenskej súťaži

Získali sme diplom za činorodý prístup a tvorbu žiakov na celoslovenskej výtvarnej súťaži s medzinárodnou účasťou, Slovensko – krajina v srdci Európy.

Ocenená práca

Ema Gazdičová (EP Važecká)  v súťaži Rozprávočka moja naj, ktorú vyhlásila Galéria v Caraffovej väznici, PKO Prešov v kategórii ZŠ od 6 – 10 rokov získala 2. miesto! Blahoželáme!

Výstava prác žiakov SZUŠ ELBA v ZOC MAX Prešov

Október 2016

V mesiaci október 2016 SZUŠ ELBA otvorila svoju výstavu žiackych prác v priestoroch zábavno-obchodného centra MAX Prešov. Uskutočnila ju v spolupráci so Súkromnou strednou odbornou školou ELBA. Návštevníci výstavy si mohli v priestoroch Detskej galérie na druhom poschodí prehliadnuť umelecké diela našich žiakov. Boli vytvorené rozmanitými výtvarnými technikami. Na propagačnom paneli sa návštevníci oboznámili aj s činnosťou ďalších škôl v pôsobnosti zriaďovateľa Ing. Emila Blichu.