Personálne zabezpečenie


zriadovatel

Zriaďovateľ školy:

Ing. Emil Blicha – ELBA

 

Palárikova 26

080 05 Prešov

 

email: emil.blicha(at)elbaci.sk

tel.: 0905 425 871

 

Vedenie školy:

 

PhDr. Zuzana Kubánková, PhD.

riaditeľka školy

tanečný odbor – Smetanova

email: zuzana.kubankova(at)elbaci.sk

tel.: 051 7714999

 

 

Mgr. Andrea Hocmanová

zástupkyňa riaditeľky školy

výtvarný odbor – Smetanova, EP Važecká

email: andrea.hocmanova(at)elbaci.sk

tel.: 051 7714999

 

Pedagogickí pracovníci školy:

Mgr. Daniela Olejárová

Mgr. Daniela Olejárová

učiteľka

výtvarný odbor – Smetanova

EP Rokycany


daniela.olejarova(at)elbaci.sk

Mgr. Marek Muška

Mgr. Marek Muška

učiteľ

výtvarný odbor – Smetanova

EP Fintice, Rokycany, Važecká


marek.muska(at)elbaci.sk

Mgr. Jozef Matejka

učiteľ

výtvarný odbor – Smetanova

EP Čapajevova, Jurkovičova


jozef.matejka(at)elbaci.sk

Mgr. Maroš Kontroš

Mgr. Maroš Kontroš

učiteľ

výtvarný odbor

Smetanova


maros.kontros(at)elbaci.sk

Janette Ružbarská DiS. art.

Janette Ružbarská DiS. art.

učiteľka

tanečný odbor – Smetanova

EP Važecká


janette.ruzbarska(at)elbaci.sk

Pre správne odoslanie elektronickej pošty je potrebné v e-mailovej adrese nahradiť „(at)“ znakom „@“.