Personálne zabezpečenie


zriadovatel

Zriaďovateľ školy:

Ing. Emil Blicha – ELBA

 

Palárikova 26

080 05 Prešov

 

email: blicha.emil(at)skolaelba.sk

tel.: 0905 425 871

 

Vedenie školy:

 

PhDr. Zuzana Kubánková, PhD.

riaditeľka školy

tanečný odbor – Smetanova

email: kubankova.zuzana(at)skolaelba.sk

tel.: 0948 706 795

 

 

Mgr. Andrea Hocmanová

zástupkyňa riaditeľky školy

výtvarný odbor – Smetanova, EP Važecká

email: hocmanova.andrea(at)skolaelba.sk

tel.: 0905 391 522

 

Pedagogickí pracovníci školy:

Mgr. Daniela Olejárová

Mgr. Daniela Olejárová

učiteľka

výtvarný odbor

EP Rokycany


olejarova.daniela(at)skolaelba.sk

Mgr. Marek Muška

Mgr. Marek Muška

učiteľ

výtvarný odbor – EP Rokycany

EP Fintice, EP Važecká


muska.marek(at)skolaelba.sk

 

Mgr. Jozef Matejka

učiteľ

výtvarný odbor – Smetanova

EP Čapajevova, EP Jurkovičova


matejka.jozef(at)skolaelba.sk

Mgr. Maroš Kontroš

Mgr. Maroš Kontroš

učiteľ

výtvarný odbor

Smetanova


kontros.maros(at)skolaelba.sk

Pre správne odoslanie elektronickej pošty je potrebné v e-mailovej adrese nahradiť „(at)“ znakom „@“.