Záujemcovia


Vítaní sú všetci záujemcovia

V školskom roku 2017/2018 pracujú všetky naše elokované pracoviská: ZŠ Važecká, MŠ Jurkovičova, MŠ Fintice, ZŠ a MŠ Rokycany, MŠ Čapajevova, samozrejme aj Smetanova 2. Všetci ste vítaní!