máj2017


Výstava prác žiakov výtvarného odboruVýstava prác žiakov výtvarného odboru

Pestrá paleta prác

Dňa 25. mája sa v priestoroch Obecného domu v Janove uskutočnila výstava prác žiakov výtvarného odboru, ktorí navštevujú Súkromnú základnú umeleckú školu ELBA v elokovanom pracovisku Rokycany pod vedením Mgr. Mareka Mušku. Žiaci z Rokycian, Bzenova …