október2017


Žali sme úspechÚspech na celoslovenskej súťaži

SZUŠ ELBA - úspech v celoslovenskej výtvarnej súťaži

 

Získali sme diplom za činorodý prístup a tvorbu žiakov

na celoslovenskej výtvarnej súťaži

 

Slovensko – krajina v srdci Európy.

Výstava prác žiakov SZUŠ – ELBAVýstava prác žiakov SZUŠ – ELBA

Výstava prác žiakov v ZOC MAX

 

Od 5. októbra 2017 majú návštevníci multifunkčného zábavno-obchodného centra MAX v Prešove možnosť pozrieť si ďalšiu našu výstavu prác žiakov SZUŠ – ELBA.

Výstava je nainštalovaná na druhom poschodí v priestoroch Detskej galérie.…