Ocenenia


Žali sme úspechÚspech na celoslovenskej súťaži

SZUŠ ELBA - úspech v celoslovenskej výtvarnej súťaži

 

Získali sme diplom za činorodý prístup a tvorbu žiakov

na celoslovenskej výtvarnej súťaži

 

Slovensko – krajina v srdci Európy.