Elbáci vo FUNDILANDEElbáci vo FUNDILANDE

Zábavno-umelecké popoludnie vo FUNDILANDE

V predvečer osláv Dňa víťazstva nad fašizmom sa v interiérovom ihrisku FUNDILAND na Budovateľskej ulici uskutočnilo zaujímavé podujatie – Zábavno-umelecké popoludnie, ktoré organizovala SZUŠ – ELBA. Pozvaní boli všetci žiaci, ktorí navštevujú našu základnú umeleckú školu. Samozrejme, vítaní boli aj rodičia, ktorí si mali možnosť pozrieť ukážky výtvarných činností svojich detí. Súčasťou tohto poobedia bola totiž aj výstava výtvarných prác žiakov zo všetkých pracovísk našej školy.

Po príhovore pani zástupkyne Mgr. Daniely Olejárovej a pána zriaďovateľa Ing. Emila Blichu nasledovali tanečné vystúpenia, kde sa predstavili žiaci tanečného odboru pod vedením pani Janette Ružbarskej, DiS. art. Zožali zaslúžený potlesk a po spoločnom fotografovaní sa už všetci rozpŕchli. Žiaci do priestorov interiérového ihriska medzi šmýkačky, preliezačky a hojdačky, rodičia do priestorov kaviarne, kde si okrem dobrej kávy vychutnávali aj vzájomnú spoločnosť.

Účasť bola naozaj hojná, všetky miesta na sedenie boli rodičmi obsadené. V rámci tohto podujatia sa konali aj tvorivé výtvarné dielne pod vedením pani Olejárovej, kde si žiaci mali možnosť vyrobiť pekné umelecké náramky priateľstva alebo čelenky. Veríme, že toto podujatie splnilo svoj účel, že deti sa dosýta vyšantili, rodičia vyrozprávali a možno tu vznikli aj nové známosti a priateľstvá. Naše poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa na tejto akcii zúčastnili a sme presvedčení, že v budúcnosti sa takéto podujatie v podobnom priateľskom duchu ešte zopakuje.

Touto cestou chceme poďakovať aj pánovi V. Husárovi, F. Tramitovi a  R. Juraškovi za pomoc pri inštalovaní a prevoze všetkého materiálu, ktorý sme na výstave použili.

Fotogaléria

                                                                               Mgr. Andrea Hocmanová


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *