EP Čapajevova


Elokované pracovisko Čapajevova

Z organizačných a priestorových dôvodov toto elokované pracovisko v školskom roku 2018/2019 pozastavuje svoju činnosť.