EP Fintice


Elokované pracovisko Fintice

EP vo Finticiach na Grófskom nádvorí 2101/1 poskytuje umelecké vzdelávanie pre predškolákov vo výtvarnom odbore. Tohto roku školu navštevuje 19 žiakov v 3 triedach.

V EP Fintice vyučuje: Mgr. Marek Muška.