EP Važecká


Elokované pracovisko Važecká

SZUŠ – ELBA má svoje najväčšie elokované pracovisko na Važeckej ulici č. 11, kde sa vzdeláva 69 žiakov v oboch odboroch – vo výtvarnom aj v tanečnom odbore v 9 triedach.

Výtvarný odbor vyučujú títo pedagógovia: Mgr. Andrea Hocmanová, Mgr. Daniela Olejárová a Mgr. Silvia Mňahončáková, organizačne spolupracujeme s Mgr. Tatianou Petrušovou a Mgr. Oľgou Siskovičovou.

Tanečný odbor vyučujú títo pedagógovia: Janette Ružbarská DiS. art.