Základné identifikačné údaje


SZUŠ ELBA - základné identifikačné údajeSúkromná základná umelecká škola ELBA

Smetanova 2, 080 05 Prešov, Slovenská republika

Elokované pracoviská:

  • ZŠ Važecká 11, 080 05 Prešov
  • EDU 4U, s.r.o. Rokycany 46, 082 41
  • Obec Fintice, Grófske nádvorie 2101/1, 082 16
  • MŠ Čapajevova 17, 080 01 Prešov
  • MŠ Jurkovičova 17, 080 01 Prešov

Telefón/Fax: +421 51 7714 999
E-mail: skola@elbaci.sk
Web: https://www.elbaci.sk/zus
FB – SZUŠ ELBA

Forma hospodárenia: Samostatná nezisková organizácia s právnou subjektivitou

Pedagogická rada školy: Mgr. Andrea Hocmanová, PhDr. Zuzana Kubánková, PhD., Mgr. Daniela Olejárová, Mgr. Marek Muška, Mgr. Maroš Kontroš, Mgr. Jozef Matejka, Janette Ružbarská, DiS art.

Údaje o počte žiakov:

  • Prípravné štúdium: 140 žiakov, z toho 76 dievčat
  • Základné štúdium: 143 žiakov, z toho 100 dievčat

Informácie:

Zriaďovateľ: Ing. Emil BLICHA, Palárikova 26, 080 05 Prešov, email: emil.blicha@elbaci.sk, tel.: 0905 425 871
Riaditeľka: PhDr. Zuzana Kubánková, PhD., email: zuzana.kubankova@elbaci.sk
Zástupkyňa riaditeľky: Mgr. Andrea Hocmanová, email: andrea.hocmanova@elbaci.sk