Smetanova


Smetanova – sídlo školy

SZUŠ – ELBA má svoje sídlo na ulici Smetanova 2, kde sa vzdelávajú žiaci v oboch odboroch – vo výtvarnom aj v tanečnom odbore. V súčasnosti v sídle školy evidujeme 143 žiakov, ktorí sa učia v 17 triedach, z toho výtvarný odbor tvorí 10 tried a tanečný odbor 7 tried.

Výtvarný odbor vyučujú títo pedagógovia: Mgr. Andrea Hocmanová, Mgr. Daniela Olejárová, Mgr. Marek Muška a Mgr. Silvia Mňahončáková.

Tanečný odbor vyučujú títo pedagógovia: Janette Ružbarská DiS. art. a Bc. Barbora Müller.