Naše úspechy


SHOW CUP KOŠICE – náš prvý úspech na súťažnom podujatí

V soboru 9. februára Tanečná škola SHOW DS Košice zorganizovala už 6. ročník choreografickej súťaže SHOW CUP 2019 pre všetky tanečné štýly. Uskutočnila sa v Kunsthalle/Hale umenia. Stretli sa tu tanečníci rôznych vekových kategórií od troch rokov až po seniorov. Určená bola pre sólo tanečníkov, skupiny aj formácie.

SHOW CUP KOŠICE 2019SHOW CUP KOŠICE 2019SHOW CUP KOŠICE 2019SHOW CUP KOŠICE 2019Naši tanečníci sa predstavili so svojou choreografiou v kategórii „Open“ a získali BRONZOVÝ POHÁR za III. miesto. Súťažiacich hodnotila medzinárodná odborná porota, a tak ocenenie teší o to viac. Atmosféra na súťaži bola vynikajúca, spokojní boli nielen naši tanečníci, ale aj ich rodičia, ktorí si takto mohli spríjemniť víkendové popoludnie peknou kultúrnou udalosťou. Veríme, že v budúcnosti nám naše Tanečné štúdio ELBA pod vedením pani učiteľky Janetty Ružbarskej DiS. art. a Bc. Barbory Müller bude robiť stále väčšiu radosť. Ďakujeme, tanečníci naši!

Ocenenie v súťaži VYHRAJ LEGO

Súťaž MiradSpoločnosť MIRAD s. r. o. vo svojom virtuálnom časopise v novembri 2018 vyhlásila výtvarnú súťaž pod názvom VYHRAJ LEGO. Zúčastnili sa na nej aj naši žiaci z EP Važecká. Pekné jesenné šarkany, ktoré do súťaže poslali,  priniesli svoje ovocie.

Sofia Kollárová (9 rokov) získala ocenenie a hodnotné výtvarné darčeky. Víťazná práca bola uverejnená v 5. čísle časopisu Mirad.

Blahoželáme!

Žali sme úspech na celoslovenskej súťaži

Získali sme diplom za činorodý prístup a tvorbu žiakov na celoslovenskej výtvarnej súťaži s medzinárodnou účasťou, Slovensko – krajina v srdci Európy.

Ocenená práca

Ema Gazdičová (EP Važecká)  v súťaži Rozprávočka moja naj, ktorú vyhlásila Galéria v Caraffovej väznici, PKO Prešov v kategórii ZŠ od 6 – 10 rokov získala 2. miesto! Blahoželáme!

Výstava prác žiakov SZUŠ ELBA v ZOC MAX Prešov

Október 2016

V mesiaci október 2016 SZUŠ ELBA otvorila svoju výstavu žiackych prác v priestoroch zábavno-obchodného centra MAX Prešov. Uskutočnila ju v spolupráci so Súkromnou strednou odbornou školou ELBA. Návštevníci výstavy si mohli v priestoroch Detskej galérie na druhom poschodí prehliadnuť umelecké diela našich žiakov. Boli vytvorené rozmanitými výtvarnými technikami. Na propagačnom paneli sa návštevníci oboznámili aj s činnosťou ďalších škôl v pôsobnosti zriaďovateľa Ing. Emila Blichu.