Vydarená výstava prác žiakov z EP RokycanyVydarená výstava prác žiakov z EP Rokycany

Slávnostná vernisáž

Dňa 31. januára sa v priestoroch Obecného úradu v Janove uskutočnila slávnostná vernisáž výstavy prác žiakov Mgr. Daniely Olejárovej z elokovaného pracoviska Rokycany. Na túto vernisáž prijali pozvanie aj zriaďovateľ škôl ELBA, Ing. Emil Blicha, riaditeľka SZUŠ – ELBA, PhDr. Zuzana Kubánková, PhD., ktorá si popri plnení svojich rodičovských povinností našla čas, zástupkyňa školy, Mgr. Andrea Hocmanová a Mgr. Marek Muška, ktorý týchto žiakov veľmi dobre pozná, pretože ich vyučoval počas materskej dovolenky Mgr. Olejárovej. Samozrejme, nechýbali ani samotní rodičia žiakov, ktorí boli na svoje deti a ich vystavované práce patrične hrdí. Výstava sa začala slávnostným príhovorom riaditeľky školy, ktorá ocenila tvorivé aktivity žiakov aj samotnej vyučujúcej a zablahoželala pánovi zriaďovateľovi k jeho meninám. Pán zriaďovateľ tak isto vyzdvihol prácu žiakov za prvý polrok a vyslovil poďakovanie za pozvanie na túto vydarenú akciu. Mgr. Daniela Olejárová všetkých prítomných verbálne previedla cez jednotlivé práce a techniky, zhodnotila prácu svojich žiakov v prvom polroku a odovzdala im výpisy vysvedčení, na ktorých by sme iné hodnotenie ako výborné nenašli. Po zhliadnutí výstavy a malom občerstvení rodičia zapísali svoje poďakovania do školskej kroniky. Veríme, že podobný tvorivý nepokoj bude v našej umeleckej škole pokračovať a tešíme sa na podobné akcie aj v budúcnosti.

Fotogaléria


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *