Personálne zabezpečenie


zriadovatel

Zriaďovateľ školy:

Ing. Emil Blicha – ELBA

 

Palárikova 26

080 05 Prešov

 

email: emil.blicha(at)elbaci.sk

tel.: 0905 425 871

 

Vedenie školy:

 

PhDr. Zuzana Kubánková, PhD.

riaditeľka školy

učiteľka pre tanečný odbor (materská dovolenka)

email: zuzana.kubankova(at)elbaci.sk

tel.: 051 7714999

 

 

Mgr. Andrea Hocmanová

zastupujúca riaditeľka, zástupkyňa

učiteľka pre výtvarný odbor EP Važecká a EP Jurkovičova

email: andrea.hocmanova(at)elbaci.sk

tel.: 051 7714999

 

Pedagogickí zamestnanci SZUŠ – ELBA:

Mgr. Daniela Olejárová

Mgr. Daniela Olejárová

zástupkyňa, učiteľka pre výtvarný odbor na Smetanovej, EP Važecká a EP Rokycany


daniela.olejarova(at)elbaci.sk

Mgr. Silvia Mňahončáková

Mgr. Silvia Mňahončáková

učiteľka pre výtvarný odbor na Smetanovej a EP Važecká


silvia.mnahoncakova(at)elbaci.sk

Mgr. Marek Muška

Mgr. Marek Muška

učiteľ pre výtvarný odbor na Smetanovej a EP Fintice


marek.muska(at)elbaci.sk

Bc. Barbora Müller

Bc. Barbora Müller

učiteľka pre tanečný odbor na Smetanovej


barbora.muller(at)elbaci.sk

Janette Ružbarská DiS. art.

Janette Ružbarská DiS. art.

učiteľka pre tanečný odbor na Smetanovej, EP Važecká a EP Rokycany


janette.ruzbarska(at)elbaci.sk

Pre správne odoslanie elektronickej pošty je potrebné v e-mailovej adrese nahradiť “(at)” znakom “@”.